Kultura

Projekat ,,Tvoj lajk za naš ples'' podrazumeva da učenici u saradnji sa nastavnikom škole osmisle plesnu tačku-koreografiju, daju joj ime i zabeleže na CD-u u vidu video klipa. Ideja samog projekta je da učenici kroz igru i ples razvijaju kreativnost. Cilj je da se kod dece probudi želja za fizičkom aktivnošću. Od svih pristiglih snimaka proglasiće se prve tri najbolje plesne grupe- koreografije i to u dve kategorije.