Kosmatost kod ljudi ima dominantno kozmetičku vrednost i predstavlja simbol lepote, ali moze biti značajan pokazatelj vitalnosti organizma, odnosno, sa druge strane, i određenih oboljenja.
 
Rast kose kod čoveka odvija se u ciklusima, koji omogućavaju periodičnu proizvodnju novih dlaka, a ujedno se tako reguliše i njihova maksimalna dužina. Tako, nekim srećnicama kosa raste brže i lakše postiže željenu dužinu, dok onim drugim stagnira ili čak, čini se, biva sve kraća. Zaslužni za to su uglavnom genetski činioci, i u određenoj meri, i neki spoljašnji faktori.
 
Ciklus rasta dlaka ima tri faze: fazu aktivnog rasta (koja traje 3-6 godina), fazu involucije (2-3 nedelje) i fazu mirovanja (poslednja tri meseca "života" dlake). Moglo bi se reći da svaku vlas zamenjuje nova nakon perioda od 3-6 godina. Kosa sadrzi oko 100 000 dlaka (plave osobe imaju najmanje vlasi, a riđe najviše). One istovremeno nisu u istoj fazi, najveći broj njih aktivno raste (oko 85 %), oko 15% ih je u involutivnoj fazi, a manje od 1% završava svoj životni vek (vlasi koje nam normalno svakog dana opadaju.) Prosečna brzina rasta dlaka je 1.5 do 3mm nedeljno.
 
Gubitak kose može kod čoveka odražavati izvesne zdravstvene probleme, genetske ili metaboličke prirode, ili biti u vezi sa zloupotrebom lekova ili drugih faktora iz spoljašnje sredine. Gubitak kose može biti privremen ili trajan. Kosa može opadati u pecatima ili difuzno (potrebno je da opadne 1/4 do 1/2 kose da bi difuzni tip bio klinički prepoznatljiv)
 
Najčešći tip opadanja kose je takozvana androgenska alopecija. Gubitak kose u ovom slučaju je trajan. Nastaje pod uticajem muških polnih hormona na izrazito osetljive folikule dlaka, a nasleđe ima ključnu ulogu u nastanku ove bolesti. Javlja se uglavnom kod muškaraca, mada je moguća i kod žena. Obično počinje pojavom zalistaka koji se vremenom produbljuju, dok na kraju ne ostane samo slepoočno-potiljacni venac  kose (muški tip ćelavosti). Druga mogućnost je najpre proređenost, a zatim i gubitak kose na temenu (ženski tip ćelavosti). 
 
Usled delovanja različitih spoljašnjih faktora kao sto su porođaj, jaki stresovi, hirurške intervencije ili upotreba nekih lekova (npr. kontraceptiva) može doći do prolaznog opadanja kose. Naime, zbog uticaja štetnog faktora veliki broj folikula dlake ulazi u stanje mirovanja, ranije nego što je predviđeno, i nakon perioda od 3 meseca, zahvaćene dlake opadaju. Važno je na vreme prepoznati i ukloniti uzročni faktor, inače, nema razloga za brigu i nije potrebna nikakva terapija.
 
 
Takođe, usled delovanja intenzivnih spoljašnjih faktora, kao što su zračna ili citostatska terapija malignih bolesti, ali i stroge dijete i gladovanje, veliki broj aktivno rastućih folikula dlaka se pretvara u takozvane distrofićne folikule, i ubrzo nastupa gotovo apsolutni gubitak kose.
 
Author: Milica ZdravkovićEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ukoliko me ne pronađete u lekarskoj ordinaciji, proverite i neka druga mesta. Možda upravo obilazim neke inspirativne destinacije, istražujem prirodu i fotografišem ili u toplini svog doma na mašini za šivenje stvaram nakit od tekstila ili uživam u društvu bliskih ljudi.