Gorušica je osećaj pečenja ili bola iza grudne kosti. Kako i zašto nastaje? Nastaje kao posledica oboljenja jednjaka ili želuca, povećanja hlorovodonične kiseline u želucu ili bilo kog drugog stanja koje dovodi do vraćanja sadržaja iz želuca u jednjak. Na završetku jednjaka nalazi se mišić koji sprečava da kiselina iz želuca prelazi u jednjak. Kada obilno jedemo taj mišić se isteže i kiselina prelazi u jednjak.

Šta još može izazvati gorušicu?

Pored nekih oboljenja, gorušicu može izazvati i hrana. I to, začinjena, ljuta i masna hrana. Alkohol, kafa i  drugi napici koji sadrže kofein ( čaj,guarana) takođe mogu prouzrokovati osećaj pečenja iza grudne kosti.

Neki lekovi koji se koriste u terapiji drugih bolesti mogu povećati mogućnost nastanka gorušice ( verapamil, hlorpromazin, triciklični antidepresivi, NSAIL, oralni kontraceptivi i lekovi koji deluju na ezofagusni sfinkter) . U trudnoći i kod gojaznih osoba se gorušica može takođe razviti. Kako sprečiti nastanak gorušice? Potrebno je izbegavati masnu, začinjenu i ljutu hranu. Jesti češće, a manje obroke. Izbegavati dužu primenu lekova za neutralisanje želudačne kiseline ( antacidi ) ili koristiti rastvorljive ili tečne oblike ovih lekova. Prošetati posle jela, a ne dremnuti posle  ručka. Izbegavati tesnu odeću.