Psihologija

Juri te. Kao senka te prati. Ne vredi. Ide za tobom, ti kao da se braniš od nje, u strahu da te ne stigne, da te ne razotkrije. Kao da se bojiš da se suočis sa stvarnošću, problemima, ali i čarima koje donosi. Nema spasa. Od istine pobeći ne možemo, ona je tu, pred nama, samo je pitanje vremena kada će da ispliva na površinu, kada ce izaći medju ljude, na videlo. Istina uvek nađe put ma koliko bila sakrivana.

Centar za Kognitivni Menadžment Vas poziva na edukaciju iz profesionalnog savetovanja i kognitivne psihoterapije.Edukacija je namenjena svima koji žele da se osposobe za profesionalno savetovanje ili da povise efikasnost u pružanju pomoći drugim ljudima. Učesnici edukacije dobijaju sertifikat Instituta za Kognitivni Menadžment iz Štutgarta koji ih ovlašćuje da znanja koja su stekli efikasno primenjuju u okviru svojih profesija.

PTSP čuli ste sigurno za to. Posttraumstski stres nakon preživljenog doživljaja u kome ste bili ugroženi lično ili neko blizak vama. Može nastati kao posledica brutalnog nasilja, silovanja, saobraćajne nesreće sa teškim posljedicama, ratnih i prirodnih katastrofa i mnogim drugim situacijama. Zavisi kod nekih od njihovog psihološkog profila, pa je dovoljna samo jedna situacija, kod druguh nastaje poslije izlaganja takvim situacijama u više slučajeva. Rat.

U prethodnom tekstu, upoznala sam vas sa slikama koje dete stvara o sebi i svetu oko sebe na osnovu ponašanja roditelja prema njemu. To su uverenja koja stvaramo o sebi i o drugima još tokom ranog detinjstva i nazivamo ih radnim modelima.