Psihologija

Postoje razne definicije mentalnog zdravlja. Ono definitivno nije samo odsustvo simptoma neke mentalne bolesti. Mentalno zdravlje uključuje psihološko, emocionalno i socijalno dobrostanje. Generalno smo skloni da svoje mentalno zdravlje zapostavljamo. Težimo tome da otklonimo loše raspoloženje, ali često na neadekvatne načine. Da li vodite računa o tome koliko spavate? Da li ste fizički aktivni? Da li imate zadovoljavajući socijalni život, prijatelje kojima se možete poveriti? Da li poznajete adekvatne načine ispoljavanja neprijatnih emocija? Da li imate “vreme za sebe”? Da li znate kako da se opustite u onim “lošim” danima?

Ključ uspeha nije ako kažeš svima, pre nego što završiš započeto. Ključ uspeha se ne nalazi jednostavno, da bi se istom lakoćom razglasio.

Kapljica klizi niz prozorsko okno…Jedna za drugom…Svaka od njih ima svoju formu i oblik, veličinu. Svoju putanju…..Svaka je jedinstvena, drugačija, unikat…Remete tišinu i teku kao suze kad se slivaju niz obraze. Sve su posebne a sve zajedno čine ovu kišu.

Nekada davno veoma je bilo jasno šta radi muškarac, a šta žena u porodici. Muškarac se obično bavio „spoljnim“ poslovima (lovio, štitio porodicu, donosio odluke), a žena se brinula ognjištu, deci i kući.  Dugo vremena nije se puno toga menjalo, muškarac je radio, zarađivao, dok je žena i dalje brinula o kući i deci. Bila je domaćica, zadužena za mnogo poslova, ali isključivo onih koji se tiču nege i brige o porodici.