Psihologija

Već par dana mi se u glavi vrti jedna riječ – depresija. Što mi zapravo znamo o depresiji? Depresija je stara koliko i čovječanstvo. Ubraja se ne samo u najranije opisane bolesti u povijesti medicine, nego i u najčešće psihičke poremećaje današnjice. Ne mogu navesti niti jednu osobu koja u životu nije imala jedan depresivan dan. Što ako su depresivni dani naša svakodnevnica? Been here, done that.

Tu sam u dubini tvog srca, u dubini tvoje duše...Često čuvana godinama i skrivana od svih. Mnogi se boje da o meni govore, sujeverni su i veruju da ako me iznesu na svetlost dana da im se neću ostvariti...Nevidljiva sam za mnoge, ponekad samo tebi znana. Molite se u noćima bez sna za moje ostvarenje, verujući da ako ja dođem da ćete biti srećniji. Mislite da vaša sreća zavisi od mene.

Kada bih u nekoliko reči morala da opišem jedinstvenost, pokušala bih da izaberem reči koje su jednostavne i jasne tako da ne otkrivaju mnogo, a objašnjavaju sve. Jedinstvenost se oslikava u načinu na koji posmatramo svet, jedinstvenost se krije u vedrom pogledu na život, jedinstvenost strpljivo očekuje da zgrabimo svaku priliku u kojoj vidimo svoj doprinos, jedinstvenost se nalazi u našoj neposrednoj blizini.

Postoje razne definicije mentalnog zdravlja. Ono definitivno nije samo odsustvo simptoma neke mentalne bolesti. Mentalno zdravlje uključuje psihološko, emocionalno i socijalno dobrostanje. Generalno smo skloni da svoje mentalno zdravlje zapostavljamo. Težimo tome da otklonimo loše raspoloženje, ali često na neadekvatne načine. Da li vodite računa o tome koliko spavate? Da li ste fizički aktivni? Da li imate zadovoljavajući socijalni život, prijatelje kojima se možete poveriti? Da li poznajete adekvatne načine ispoljavanja neprijatnih emocija? Da li imate “vreme za sebe”? Da li znate kako da se opustite u onim “lošim” danima?