U prethodnom tekstu, upoznala sam vas sa slikama koje dete stvara o sebi i svetu oko sebe na osnovu ponašanja roditelja prema njemu. To su uverenja koja stvaramo o sebi i o drugima još tokom ranog detinjstva i nazivamo ih radnim modelima.

 

Radni modeli uključuju očekivanja, stavove i emocije prema drugima. Ovi modeli veoma su otporni i neretko opstaju celog života. Prva uverenja koja steknemo veoma su stabilna, i moguće ih je promeniti jedino uz ozbiljan i posvećen terapijski rad (retko se ovo dešava spontano usled drugačijih životnih iskustava). Dete stvara uverenje o tome Kakav sam ja i Kakav je svet (tj. Kakvi su drugi). Ukrštanjem ovih uverenja dobijamo 4 obrasca afektivnog vezivanja kod odraslih.  

 

Osobe čije su majke bile dosledno dostupne razvile su sigurni obrazac afektivne vezanosti. Imaju pozitivan model sebe i pozitivan model drugih. Veruju drugima, primarno ih vide kao dobre, ali veruju i u sebe i svoje kvalitete. Imaju mogućnost da grade kvalitetne partnerske odnose.

 

Osobe koje imaju izbegavajući obrazac afektivnog vezivanja, imaju pozitivan model sebe i negativan model drugog. Ove osobe se vide superiornim u odnosu na druge i to ih onemogućava u razvijanju kvalitetnih partnerskih odnosa. Razvijaju površne i kratkotrajne veze. Usled majke koja ih je dosledno odbijala, ovo dete je postalo odrasli koji ne veruje drugima, smatra da su zli i nedovoljno dobri da odgovore na njegove potrebe.

 

Preokupirani obrazac partnerske vezanosti razvijaju deca nedosledno dostupnih majki. Oni razvijaju negativni model sebe i pozitivan model drugih. Veruju u sopstvenu manju vrednost i investiraju preterano u vezu. Skloni su simbiozi, ne žele da se razdvajaju od partnera, a razdvojenost dovodi do velike uznemirenosti, sumnji i ljubomore.

 

Osobe sa bojažljivim obrascem partnerske vezanosti imaju razvijen negativni model sebe i negativni model drugih. Visoko zavisni od drugih, kroz odnose traže potvrdu sopstvene vrednosti, a s obzirom da imaju negativna očekivanja od drugih, zapravo ih izbegavaju. Imaju retke i haotične partnerske veze.

 

Radni modeli utiču na ponašanje osobe prema potencijalnim i trenutnim partnerima. Oni usmeravaju pažnju na određene reči i postupke koji su u skladu sa njihovim radnim modelima, dakle, koji potvrđuju njihova očekivanja i slike o sebi i svetu. Ako prepoznajete sebe, svoje prijatelje, bivše ili sadašnje partnere u prethodnim redovima, nadam se da su Vam neke stvari sada malo jasnije. Kao što sam već napisala, potreban je dugotrajan i posvećen psihoterapijski rad da bi se ovi obrasci promenili, ali nikada nije suviše kasno.

 

 

Author: Svetlana ProkićWebsite: http://goo.gl/FrERiWEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Živim i radim u Novom Sadu. Osnivač sam centra za psihološku podršku i edukaciju – „Psihobalans“.