Edukacija je namenjena svima koji žele da se osposobe za profesionalno savetovanje ili da povise efikasnost u pružanju pomoći drugim ljudima.

 

Učesnici edukacije dobijaju sertifikat Instituta za Kognitivni Menadžment iz Štutgarta koji ih ovlašćuje da znanja koja su stekli efikasno primenjuju u okviru svojih profesija.

 

Milenko Vlajkov  i njegov tim će ovim programom u sažetoj formi preneti  VEŠTINE SAVETOVANJA za:

 • psihoterapeute svih terapijskih orijentacija
 • sportske trenere
 • psihologe, pedagoge i socijalne radnike
 • stomatologe (posebno kad tretiraju pacijente sa psihosomatskim poremećajima kao što je bruxizam)
 • lekare opšte prakse  
 • psihijatre
 • roditelje
 • prosvetne radnike
 • rukovodioce
 • službenike koji su u svakodnevnom kontaktu sa strankama
 • advokate
 • trgovce...

 

Lična efikasnost se povišava otklanjanjem blokada efikasnosti više nego sticanjem novih veština!

 

O Racionalno-Emotivno Bihejvioralnoj Terapiji (REBT)

 

Poreklo metoda,  terapijska i naučna osnova

Racionalno–emotivno bihejvioralna terapija (REBT) je najstarija Kognitivno-Bihejvioralna Terapija (KBT). Ova vrsta terapije je prvi put predstavljena 1955. godine kada je Albert Ellis  nastupio na konferenciji američkih psihologa. Od tada do današnjih dana se neprekidno razvija i usavršava i zahvaljujući primeni rezultata naučnih istraživanja kao i rastućeg iskustva terapeuta zastupnika ove vrste terapije  REBT je postala jedan od najefikasnijih psihoterapijskih pristupa.

 

Albert Ellis nije bio zadovoljan postojećim psihoterapijskim metodama. U njegovo vreme su se aktivno primenjivale sve metode zasnovane na psihoanalizi kao i humanistički pristup (Rogers). Da bi povisio sopstvenu efikasnost u radu sa pacijentima Albert Ellis je stvorio novi psihoterapijski sistem čijom primenom je mogao da radi uspešnije i temeljnije.

 

Stvaranjem Racionalno-Emotivno Bihejvioralne Terapije Ellis je omogućio potpuno novo razumevanje terapijskih intervencija i promenu paradigme u akademskoj psihologiji. Tako je nastao KOGNITIVNI pristup. Danas se kognitivno-bihejvioralne tehnike primenjuju u celom svetu ne samo u psihoterapiji već i u savetovanju i u psihosocijalnim oblastima. Metode i tehnike KBT su naučno bolje istražene i potvrđeno je njihovo znatno efikasnije dejstvo u tretmanu različitih vrsta poremećaja u poređenju sa drugim vrstama terapijskih intervencija.

 

Veštine savetovanja – edukacija u tri nivoa

 

PRVI NIVO EDUKACIJE u trajanju od 4 dana:

 1. Osnove dijagnostike i intervencija (teorijski modeli)
 2. Dijagnostika u KBT i REBT
 3. Usvajanje osnovnih terapijskih veština i veština savetovanja
 4. Uvežbavanje usvojenih veština

Dvodnevna supervizija – stečena znanja i veštine se usavršavaju i produbljuju

 

DRUGI NIVO EDUKACIJE u trajanju od 4 dana:

 1. Proširivanje spektra primene tehnika i veština iz KBT i REBT
 2. Specifični tretmani poremećaja iz svakodnevnog života (strahovi, stres, bes, mržnja, agresija, zavist, izbegavajuće ponašanje, lenjost u učenju)
 3. Razvijanje i planiranje mera intervencija
 4. Uvežbavanje naučenih mehanizama intervencija

 

Dvodnevna supervizija tokom koje se uvežbava stečeno znanje - rad u parovima i primena live-supervizija sa pravim klijentima i snimljenim razgovorima učesnika seminara i njihovih klijenata.

 

TREĆI NIVO EDUKACIJE u trajanju od 4 dana:

 1. Donošenje odluka
 2. Porodična terapija
 3. Terapija parova
 4. Terapija i savetovanje dece i omladine
 5. Bolesti zavisnosti 
 6. Otpor u terapiji i savetovanju 
 7. Poremećaji ličnosti i tipovi ličnosti - klasifikacija Milenka Vlajkova
 8. Poslovno savetovanje - procesi kognitivnog menadžmenta (KBT koučing, team building, radna motivacija, faktori uspešnosti)

 

Dvodnevna supervizija namenjena uvežbavanju naučenih tehnika    savetovanja I terapije.

 

Kako se izvodi edukacija?

Učesnici edukacije će usvajati sadržaje sva tri nivoa u intenzivnim radionicama gde će se primenjivati prezentacije, diskusija, predavanja, demonstracija individualne i grupne terapije, live supervizija i peer counseling (učesnici izvode terapiju i savetovanje u parovima, odmah primenjuju stečeno znanje dok ih docent sluša i po završenom segmentu procesa savetovanja ili terapije dobijaju savete kako da unaprede svoju veštinu). Znanje stečeno tokom radionica i predavanja će biti uvežbavano na danima supervizije da bi se učesnicima omogućilo da prodube i profine svoje stečene terapijske i savetodavne veštine. Razgovori između savetnika i klijenta se tokom edukacije snimaju a tokom supervizija analiziraju tako da svaki učesnik dobija uputstva kako da popravi efikasnost svojih intervencija. Ovako definisana supervizija se pokazala kao najefikasnija metoda za povišavanje kompetentnosti u profesionalnom savetovanju i psihoterapiji. Polaznici edukacije dobijaju spisak literature koju treba da prouče i uputstvo kako da primenjuju domaće zadatke u radu sa klijentima da bi kod njih učvrstili postignute efekte.

 

Termini održavanja edukacije:

 • PRVI BLOK – četvorodnevna edukacija od 5. do 8. oktobra 2017.
 • DRUGI BLOK  - četvorodnevna edukacija od 21. do 24. decembra 2017.
 • TREĆI BLOK – četvorodnevna edukacija od 7. do 10. juna  2018.
 • TERMINI ZA SUPERVIZIJU (6 dana) će biti definisani u dogovoru sa polaznicima. Za dobijanje internacionalnog sertifikata Instituta za Kognitivni Menadžment neophodno je učestvovanje na superviziji.

Mesto: Beograd

Cena: 400,00€ svaki blok, 80€ svaki supervizijski dan

Prijave: ssimovic80@gmail.com; office@kmcentar.rs (Snežana Simović Draganić)

 

Docenti:

Milenko Vlajkov, diplomirani psiholog, psihoterapeut sa internacionalnom licencom  iz REBT i KBT, internacionalni REBT supervisor, stalni član International Training Centre and Policy Review Committee, član American Psychological Association, član Berufsverband Deutscher Psychologen, član Berufsverband Deutscher Psychotherapeuten, član EABCT (European Association for Behavioral and Cognitive Therapy)

 

Ksenija Popadić, diplomirani psiholog, M.Sc, CTA i REBT terapeut sa internacionalnim licencama

 

Organizator: Snežana Simović Draganić, direktor Centra za kognitivni menažment, Beograd

 

Sve edukativne aktivnosti se izvode pod okriljem Centra za Kognitivni Menadžment iz Beograda koji ima status filijale Instituta za Kognitivni Menadžment iz Štutgarta - Training Center Instituta Albert Ellis iz New York-a i ovlašćen je za edukaciju iz RE & KBT.

 

Author: Milica MiloševicEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Moje ime je Milica Milošević. Sebe smatram ambicioznom, istrajnom, inovativnom, maštovitom, humanom, ,,zaljubljenom’’ u kozmeziku. Iz tog razloga sam se upustila u svet bloga, kako bih sve više istraživala u toj oblasti, podelila svoje dosadašnje znanje i iskustvo sa drugima i nadograđivala sebe u toj sferi.