Put oko sveta

Laponija je naziv za kulturnu regiju koju tradiocionalno naseljava narod Saami.  Danas Severna provincija Finske nosi naziv Laponije kao i Švedska pokrajna Lappland na severu. Hladna Laponija ima sve što je potrebno - ogromne zamrznute arktičke tundre, guste šume i nepristupačnu obalu – da bi je neko smatrao zemljom avanture.

Naš magazin vas danas upoznaje sa jednom nesvakidašnjom pojavom - Aurorom Borealis. ,,Polarna svetlost (Aurora Borealis) je pojava koja se javlja u blizini magnetnih zemljanih polova (a samim tim i u blizini polova rotacije) i manifestuje se u formi maglističastih pramenova svetlosti u raznim bojama. ''

Njujork je grad sa najviše stanovnika u Sjedinjenim Američkim Državama i u centru je međunarodnih finansija, politike, zabave i kulture. Prvobitno se zvao Novi Amsterdam, a 1664. godine Englezi su mu dali ime Njujork (Novi Jork) u čast vojvode od Jorka. Njujork je jedan od najvećih gradova sveta, i sedište je velikih muzeja, galerija, međunarodnih korporacija i berzi. Grad je i sedište svih međunarodnih ambasada pri Ujedinjenim nacijama, čije se sedište takođe nalazi u Njujorku.