Veze i ljubav

Ljubav kao ideal, ljubav pogrešno tumačena, ljubav kroz film i muziku, ljubav shvaćena kroz sve što ni(je) ljubav, ljubav kroz poštovanje i toleranciju, ljubav kroz kompromis i žrtvu, ljubav kroz posesivnost i ljubomoru, ljubav kroz reprodukciju i ostavljanje traga u večnosti, ljubav kroz muku i trpljenje, ljubav kroz strpljenje i čekanje, ljubav kroz promenu i agresiju, ljubav kroz slobodu prostora i vremena, ljubav kroz odricanje, ljubav kroz strast i atraktivnost, ljubav kroz interes i ugađanje. Ljubav kao takva postoji, ljubav postoji kroz sve ono što ni(je) ljubav.

Stalno nešto komplikujemo. Bavimo se tuđim problemima, a svoje gomilamo. I na kraju dana nismo zadovoljni svojim životom. Najviše zbog toga što živimo tuđi. Živimo izmišljenim, imaginarnim i nerealnim životom kakav vidimo u filmu,seriji ili na instagramu. Šteta za nas. Da više obraćamo pažnju na sebe bili bismo srećniji, zadovoljniji i živeli bismo jednostavnije a kvalitetnije. 

Ti nisi muškarac kojeg bi svaka poželela. Veliko si dete, razmažen si i mio. Žene danas traže grubijane, finansijski dobro potkovane i jake muškarce. Meni se sviđaš baš takav. Tvoje srce je ogromno da u njega stanem sa svim svojim bubicama. To mi je sasvim dovoljno. I ne mogu da kažem da si slab. Sad imaš mene, sve ti lakše pada. Zar nije to važno?

„C.G. Jung smatra da su veštice projekcija muške anime, to jest projekcija iskonskog ženskog aspekta što još uvek postoji u čovekovom nesvesnom. Veštice otelovljuju tu mrsku senu koje se nikako ne mogu osloboditi i istodobno poseduju veliku moć; za žene je veštica jarac okajanja na kojega prenose mračne elemente svojih nagona. No ta je projekcija zapravo pitajena srodnost s imaginarnom prirodom veštica. Dokle god se te mračne sile nesvesnog ne očituju u jasnoći svesti, osjećaja i čina, veštica živi u nama.